2013 - Obnova čarovnej záhrady

2013 - Obnova čarovnej záhrady

 

Veľké Ďakujem posielam všetkým rodičom - dobrovoľníkom a deťom, ktorí pomáhali 8.11. v Medulienke už od rána až do tmy. Myšlienka renovácie záhradky sa už dávnejšie zrodila v hlavách dobrovoľníčok a reálnou sa stala až po absolvovaní vzdelávacieho programu KomPrax, organizované IUVENTOU. Projekt bol spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Ešte raz, veľká vďaka!

Leave a comment

You are commenting as guest.