• Úvod
  • O Medulienke
  • Projekty
  • Ekologické vykurovanie Materského centra Medulienka

Ekologické vykurovanie Materského centra Medulienka

Fond Živá energia

Západoslovenské elektrárne v spolupráci s Nadáciou Ekopolis

Z fondu Živá energia získalo Materské centrum Medulienka 17 000 eur na rekonštrukciu vykurovania. Pôvodné kúrenie plynovými gamatkami meníme na podlahové vykurovanie s využitím solárnej enrgie. Prestavba rieši súčasný nevyhovujúci stav objektu, ktorý je potrebné prispôsobiť pre malé deti lezúce po zemi. Svojim charakterom znižuje spotrebu elektriny a fosílnych palív a stáva sa tak pre MC ekologickou a ekonomickou. Problematika využívania obnoviteľných zdrojov energie je stále diskutovanou témou, ako nezisková organizácia podporujúca mladé rodiny sa v poslednom období čoraz viac presviedčame o jej naliehavosti.

Leave a comment

You are commenting as guest.