Čarovná záhrada – dostavba

Úsmev pre strom 2010

Nadácia Ekopolis

Nadácia Ekopolis vybrala z realizovaných projektov v programe Priestory, medzi inými, aj náš projekt „Ukáž čo dokážeš“. Materské centrum Medulienka získalo 2200 eur na dovybavenie „ Čarovnej záhrady“. Z týchto financií sme dovysadili dreviny, zrekonštruovali preliezky a postavili záhradný altánok. Projekt bol financovaný vďaka spolupráci Nadácie Ekopolis a SHP Harmanec.

Projekt „Čarovná záhrada" bol pokračovaním projektu z roku 2005, keď záhrada Materského centra získala nové preliezačky, pieskovisko a oddychové zóny pre rodičov s deťmi do 3 rokov. Mamičky si navrhli záhradný altánok, ktorý bude slúžiť na posedenie, nakŕmenie detí, príjemný oddych. V novej záhrade usporadúvame príjemné letné akcie pre rodiny s deřmi. Nájdete tu jedinečný a bezpečný priestor na hru s našimi najmenšími.

 

Leave a comment

You are commenting as guest.