2009 - Kto je tá žena

Slovensko-český ženský fond

Projekt „Kto je tá žena“ vypracovali matky na materskej dovolenke, ktoré z vlastných skúseností a z diskusií matiek v materských centrách hľadajú odpovede na otázky a riešenia problémov, či situácií, do ktorých sa ako ženy – matky – manželky dostávajú. Projekt bol realizovaný formou skupinových stretnutiami so supervízorkou a následnými diskusiami pod vedením facilitátorky. Počas 7 mesiacov ženy otvárali témy ako sebaúcta, postavenie v rodine a v spoločnosti, hľadanie vlastnej identity, sny a kariéra versus láskavé a dlhodobé materstvo... Počas dvoch zážitkových víkendov sa účastníčky naučili efektívne komunikovať, priblíži sa im problematika rodových stereotypov. Nadobudnuté zručnosti a schopnosti ženy využijú vo svojom osobnom i profesijnom živote.

Leave a comment

You are commenting as guest.