2008 - Hravo a zdravo

ČSOB-Pontis

Hlavným cieľom projektu bolo umožniť matkám, ktoré sa s láskou a zodpovedne starajú o svoje deti už od narodenia, naučiť sa pomocou hravých cvičení na fitloptách rozvíjať rast svojho dieťatka vo všetkých smeroch a obohatiť sa navzájom o spoločné zážitky z hry a nových poznaní. Prežívať čas s dieťatkom zmysluplne a aj takouto formou prehlbovať už od začiatku hlboký citový vzťah matky a dieťaťa.

Leave a comment

You are commenting as guest.