2007 - Dotknúť sa remesla

Konto Orange

Projekt „Dotknúť sa remesla“ bol myšlienkou mladých mamičiek z materského centra Medulienka, ktoré mali dobrú skúsenosť zo spoločného tvorenia ľudových a umeleckých výrobkov a túžili naučiť seba aj ostatných mladých ľudí tradičným ľudovým remeslám a originálnym ručným prácam formou letných workshopov, ktoré pre svoju náročnosť a nedostupnosť nie je možné zrealizovať svojpomocne. Projekt bol určený všetkým mladým záujemcom o ľudové remeslá a mladým matkám a otcom do 35 rokov, ktorí popri svojich rodičovských povinnostiach majú obmedzené možnosti zúčastniť sa podobných podujatí. Talýto projekt prináša mladým ľuďom nové kontakty, zážitky z tvorenia a nové zručnosti, ktoré môžu ďalej odovzdávať svojim deťom. Zachováva kultúru tradičných ľudových remesiel a dáva možnosť pozastaviť sa v rýchlom konzumnom životnom štýle.

Leave a comment

You are commenting as guest.