• Úvod
  • O Medulienke
  • Projekty
  • 2005 - „Svet vnímame rôzne a preto spolu dokážeme viac…“

2005 - „Svet vnímame rôzne a preto spolu dokážeme viac…“

Equal

Materské centrum Medulienka sa zapojilo do projektu financovaného Európskou Úniou, ktorý viedla Únia materských centier. Materské centrá sa zasadili pri presadzovaní princípu rovnosti príležitostí na trhu práce.

Leave a comment

You are commenting as guest.