• Úvod
  • O Medulienke
  • História

O nás

História

Materské centrum Medulienka, ako občianske združenie, oficiálne vzniklo vo februári roku 2001. Ale už pol roka pred tým sa skupinka mamičiek stretávala pravidelne každý piatok vymieňali si skúsenosti a hľadali spolu nové informácie o starostlivosti o bábätko. Zakladateľka Materského centra Medulienka Denisa Urbanová zhromaždila okolo seba aktívne mamičky, spoločne sa im podarilo vytvoriť jedno z prvých materských centier na Slovensku. Táto skupinka sa rýchlo rozširovala a bolo potrebné stretávať sa v iných priestoroch ako v domácnosti. Po roku hľadania a provizórnych riešení sa nám podarilo prenajať si priestory bývalej MŠ na Hollého ul.č.9. Domček so záhradkou najviac vyhovoval poslaniu MC i náročným hygienickým požiadavkám.

Od samotného založenia sme vytvorili v Leviciach priestor na pravidelné stretávanie matiek a budúcich matiek. Vďaka mnohým projektom, šikovným rukám a otvoreným srdciam rodičov malých detí a priateľov Materského centra Medulienka sa nám podarilo prispôsobiť priestory a zariadenie MC deťom v najútlejšom veku, ktoré spĺňajú všetky kritériá bezpečnosti.

MC Medulienka je členom Únie materských centier, ktorá združuje materské centrá po celom Slovensku.

Kto sme

Sme „bežné mamičky“ s „bežnými problémami“. Málokto si uvedomuje, ako zodpovedne sa mamičky stavajú k výchove a výžive svojich detí. Často sa potom stretávame s prekvapenými pohľadmi, keď sú matky na tzv. „Materskej dovolenke“ vystresované, frustrované a niektoré priam utekajú späť do práce. V našej spoločnosti sa matka s maličkým dieťatkom dostáva do izolácie, sama sa musí popasovať so svojou novou rolou rodiča, na ktorú ju nikto nepripravil, musí sa orientovať v spleti často protichodných informácií a hľadať si nové „spriaznené duše“. Spolu s radosťou z narodenia dieťatka prichádza úplne nový životný stýl. U nás, v materskom centre, majú matky možnosť vidieť a pozorovať aj iné spôsoby výchovy. Pri mnohých priateľských rozhovoroch zisťujú, že v tom nie sú samé a na svoj doterajší problém sa začnú pozerať inými očami: „Všetko sa dá riešiť a hneď niekoľkými spôsobmi“. Mamičky tu nájdu pochopenie a majú možnosť naplno vychutnávať svoje materstvo. V materských centrách na celom Slovensku zisťujeme, že matky sa pri pravidelnom navštevovaní MC často rozhodujú pre ďalšie dieťa, sú si navzájom vzorom a neboja sa viacpočetnej rodiny.

MC Medulienka má v tomto roku približne 10 aktívnych členiek, ktoré sa podieľajú na prevádzke materského centra. Priemerná mesačná návštevnosť je 140 matiek s deťmi. V minulom roku naše MC oslovilo 230 žien z Levíc a okolia.

Materské centrum Medulienka hospodári s financiami, ktoré nadobúda z členských príspevkov, darov, grantov, sponzorských príspevkov a drobných darov. Sme bezpríspevková organizácia, nie sme financovaní štátom, cirkvou ani inou organizáciou.

Poslanie Materského centra Medulienka

Poslaním Materského centra Medulienka je:

  • stretávanie matiek a budúcich matiek spolu s ich deťmi

  • riešenie problémov žien svojpomocou, najmä žien so sociálnou núdzou

  • vzdelávanie žien v rôznych oblastiach – starostlivosť o dieťa, plánované rodičovstvo, dojčenie, zdravý životný štýl, prevencia a riešenie konfliktov v partnerských vzťahoch, sebaprezentácia, získanie zamestnania, rekvalifikácie, právne povedomie žien

  • prekonanie pocitu izolácie žien na materskej dovolenke

  • prekonávanie bariér medzi zdravými a hendikepovanými deťmi a ich matkami

  • vytvorenie podmienok na tvorivé vzdelávanie detí

Leave a comment

You are commenting as guest.