• Úvod
 • O Medulienke
 • Medulienkine zásady a pravidlá

Medulienkine zásady a pravidlá

MEDULKINE ZÁSADY A PRAVIDLÁ

 1. Materské centrum MEDULIENKA je tu pre každého od novorodeniatka, až po prastarých rodičov, pre celé rodiny.
 2. V našom MC sme si všetci rovní a fungujeme na princípe vzájomnej svojpomoci.Všetci sú u nás srdečne vítaní.
 3. Každá mamina/ocino je zodpovedná za svoje dieťatko a vždy naň jedným očkom dáva pozor.
 4. Pri vstupe sa vyzúvame alebo prezúvame.
 5. MC je tu pre všetky deti - poslušné, neposlušné, smelé, bojazlivé, usmievavé, aj mrzuté.
 6. Prosíme rodičov, aby predchádzali prípadným detským sporom, ktorých následkom by mohol byť akýkoľvek úraz.
 7. Do MC vodia zdraví rodičia zdravé deti. Berieme ohľad aj na ostatných.
 8. Rešpektujeme pokyny členky MC, ktorá má službu.
 9. Vyhýbame sa sladkostiam, radšej si donesieme ovocie alebo pečivo - rešpektujeme ostatných návštevníkov (zdravá výživa, alergie, diéty...).
 10. Jedlo ani nápoje nenechávame voľne položené.
 11. Cudzie dieťa ponúkame len so súhlasom jeho matky.
 12. Rodičia môžu kŕmiť dieťatko kdekoľvek v MC, z bezpečnostných a hygienických dôvodov nie je dovolené, aby dieťatko pobehovalo po priestoroch MC s akýmkoľvek jedlom v ručičkách.
 13. Pri vstupe do MC prosíme zaplatiť vstupné 1 EUR do pokladničky a zapísať sa do knihy návštev.
 14. Všetko zariadenie aj hračky pracne zabezpečili členky MC, prosíme vás preto, aby s nimi vaše detičky zaobchádzali šetrne.
 15. Keď odchádzame, spolu so svojimi deťmi poupratujeme hračky, s ktorými sme sa hrali.

ĎAKUJEME

Leave a comment

You are commenting as guest.