• Úvod
 • Ako sa stať členom

Ako sa stať našim členom

Členom Materského centra Medulienka sa môžu stať všetci rodičia na materskej dovolenke, bez rozdielu náboženského vyznania, vzdelania, sociálneho statusu, rasy. Sme otvorená organizácia a radi uvítame medzi sebou všetky nové členky a členov.

Radi Vás uvítame vo svojich radoch.

 

 

Členovia

Členovia podporujú materské centrum svojou dobrovoľníckou prácou. 

Výhody člena materského centra Medulienka:

 •  

   

  -          zľava pri príležitostných akciách napr. karneval, Mikuláš...

  -          zľava pri pravidelných aktivitách

  -          možnosť sebavzdelávania

  -          možnosť využívať knižnicu centra

  -          právo aktívnej účasti na činnosti MC vo všetkých oblastiach

  -          povinnosť dodržiavať stanovy

  -          návšteva školení prospievajúcich MC Medulienke

   

Leave a comment

You are commenting as guest.