Akadémia praktického rodičovstva

akademia 

Zatiaľ sa neotvára ďalší kurz.

Budeme Vás informovať.

 

V Materskom centre Medulienka sa otvára


Akadémia praktického rodičovstva


akademia2

 


Čo Akadémia prinesie Vám ako
rodičom?• nové vedomosti o výchove

• pochopenie správania detí a reakcií rodičov

• možnosť lepšie spoznať seba a svoje detiV kurze rodičia pracujú v cca 10 členných skupinkách formou zážitkových

aktivít, rolových hier, cvičení, teoretických vstupov a riadenej diskusie.

Po záverečnej skúške získate osvedčenie o vzdelaní v kurze akreditovanom

Ministerstvom školstva SR.

Obsahovo kurz zahŕňa 7 najdiskutovanejších tém

poslušnosť verzus slobodná vôľa, negatívne emócie vo výchove, spory medzi

súrodencami, tresty ako výchovné prostriedky, logické dôsledky a hranice vo

výchove, pozornosť a boj o moc, odmeňovanie a povzbudzovanie detí  

   

  Záväznú prihlášku získate v MC Medulienka

   

  Cena kurzu v rozsahu 30 vyučovacích hodín ... 40 eur

  Momentálne je otvorený jeden kurz, v prípade záujmu sa informujete v MC.

   

   

  MC Medulienka, Hollého 9, 934 05 Levice

  036 631 2823, 0907 984 475, 0944 033 675

  www.mcmedulienka.sk

  Leave a comment

  You are commenting as guest.