Rodinné centrum Medulienka je tu pre vás

Milé mamičky, detičky,

V Medulienke nájdete príjemné a bezpečné prostredie pre Vás aj Vaše deti. V herni naši najmenší nájdu kopec hračiek, bazénik s loptičkami, domček s kuchynkou a v neposlednom rade veľa, veľa nových kamarátov. Môžete si vybrať z našej ponuky aktivity primerané veku detí, napomáhajúce ich rozvoju, rozvíjajúce vzťah rodiča a dieťaťa. Rozvrh pravidelných aktivít nájdete tu

Pre ženy - matky má Medulienka v ponuke  cvičenie pre uvoľnenie a posilnenie tela aj ducha, Akadémiu praktického rodičovstva a mnohé iné záujmové a vzdelávacie aktivity.   

Pravidelne pripravujeme zaujímavý program: divadelné predstavenia pre malé deti, koncerty, prednášky, Mikuláša, karneval ...

Teším sa na Vašu návštevu

Vaša Medulienka